GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Svensk höst - bok >

Medieförtroendets villkor


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25079

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25079_1.pdf294KbAdobe PDF
View/Open
Title: Medieförtroendets villkor
Authors: Weibull, Lennart
Issue Date: 2009
Extent: 431-442
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Svensk höst: Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle / red. Weibull, Lennart; Holmberg, Sören
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 46
ISBN: 978-91-89673-16-8
GU-STJM--46--SE
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/25079
Appears in Collections:Svensk höst - bok

This item has been viewed 11 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011