GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Svensk höst - bok >

Ladda ner, streama, fildela


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25076

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25076_1.pdf173KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ladda ner, streama, fildela
Authors: Ghersetti, Marina
Issue Date: 2009
Extent: 391-398
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Svensk höst: Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle / red. Weibull, Lennart; Holmberg, Sören
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 46
ISBN: 978-91-89673-16-8
GU-STJM--46--SE
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/25076
Appears in Collections:Svensk höst - bok

This item has been viewed 53 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011