Now showing items 1-1 of 1

    • Skador och riskgrupper i hem - och boendemiljöer 

      Lundälv, Jörgen; Malmqvist, Inga; Thodelius, Charlotta; Ekbrand, Hans; Andersson, Björn; Ekman, Robert (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019)
      Skadehändelser som inträffar i hem - och boendemiljöer är ett utbrett fenomen i vårt samhälle och drabbar alla åldersgrupper. M e d nya utmaningar i vår samtid , som en åldrande befolkning och förändringar ...