Now showing items 1-1 of 1

    • Den Goda Staden? Bostadssegregation i framtidens Göteborg 

      Lennander, Fredrik; Johansson, Anders; Jonsson, Per (2013-02-22)
      Göteborg vill bli "Den Goda Staden". "... en levande stadsmiljö där arbete, boende, service, kultur, rekreation och idrott blandas på ett fruktbart sätt. Det är en stad som är rik och levande för alla människor".