Now showing items 21-40 of 106

  • Den kriminella utsidan 

   Nilsson, Carolina; Ursholm, Jenny (2013-02-22)
   Den kriminella utsidan - Etnisk profilering inom polisen i Göteborg
  • Den Goda Staden? Bostadssegregation i framtidens Göteborg 

   Lennander, Fredrik; Johansson, Anders; Jonsson, Per (2013-02-22)
   Göteborg vill bli "Den Goda Staden". "... en levande stadsmiljö där arbete, boende, service, kultur, rekreation och idrott blandas på ett fruktbart sätt. Det är en stad som är rik och levande för alla människor".
  • Det brutna löftet 

   Assarsson, Anton; Elvemo, Peter; Holmlund, Erik (2013-02-22)
   Det brutna löftet. Ett examensarbete om överförmyndarnas arbete, länsstyrelsens tillsyn och personerna som drabbas av ett lagvidrigt system.
  • Fosforkrisen 

   Zachrisson, Niklas (2013-02-26)
   Hemsidestext. Näringsämnet fosfor som är livsviktigt för allt jordbruk kommer förr eller senare att ta slut i gruvorna världen över. En kommande brist på mineralbunden fosfor gör att priset på mineralgödsel och därefter ...
  • Bland bönder och blanketter 

   Wahlsten, Joanna (2013-02-26)
   Bland bönder och blanketter. På 25 år har Krav gått från att vara en liten bondeorganisation till att påverka vardagsmaten på miljontals svenska middagsbord. Så varför är bönderna missnöjda?
  • 17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift 

   Söderlund, Erica (2013-02-26)
   17 ja - om samkönade äktenskap i Göteborgs stift. Under åren 2009 och 2010 vigdes 20 samkönade par i Svenska kyrkan i Göteborgs stift. 14 av dessa tvingades ta annorlunda vägar än de skulle ha behövt. Några möttes av ett ...
  • Wine Tasting and Sales 

   Cederlöf, Sofi; Görsch, Sarah; Milenkovic, Marijana (2013-02-26)
   De tillverkar våra favoritviner. Mer mat på bordet och makt att bestämma över sina egna liv. Det önskar arbetare som gör Sveriges mest sålda viner. För första gången inför Systembolaget en uppförandekod bland sina leverantörer ...
  • Som ett lotteri- en granskning av kompetensutveckling på Göteborgs kommunala äldreboenden 

   Pavlica, Adrianna; Tveitan, Mari (2013-02-26)
   Syfte och frågeställningar. Vårt syfte är att granska kompetensutvecklingen i Göteborgs Stad genom att undersöka hur man jobbar med det på äldreboenden, vilka riktlinjer som finns och hur kompetensutvecklingen följs upp.
  • Gnosjöandan 

   Siljevall, Anders (2013-02-26)
   Gnosjöandan. Med myten som marknadsföring. Småländska Gnosjö är starkt förknippat med vad som i folkmun kallas Gnosjöandan - en stark företagaranda med rötter i 1800-talets järnindustri. Samarbete företagare emellan, ...
  • Rena handdukar - och andra saker som gör Thailand torrt 

   Ernestrand, Fanny (2013-02-26)
   Låga krav och torra semesterorter. Svenskarnas populäraste resmål Thailand lockar med exotisk natur och hett klimat.Bakom färgstarka resebroschyrer och hotellmurar döljer sig dock en annan, torrare verklighet. Vattenbristen ...
  • Tjejer som slåss - om det ökande våldet bland kvinnor 

   Pettersson, Henrik; Thedin, Rasmus (2013-02-26)
   Våldet bland kvinnor har ökat kraftigt de senaste åren. Exempelvis har antalet misshandelsdomar mot kvinnor fördubblats i Sverige sedan 1997.
  • Jakten på EU-miljarderna 

   Malmros, Emelie; Rosencrantz, Ebba (2013-02-26)
   Pengar i sjön. Många av landsbygdsprojekten lever inte vidare. Saluhall i Hjo och spökturism kring Lidköping. EU betalar ut flera miljoner till tänkbara projekt på landsbygden. Men hälften av dem blir inte av.
  • Det är något med kvantfysik. 

   Martinsson, Karl; Sällström, Helena (2013-02-26)
   Ett examensarbete om djurhomeopati.Att inte behandla djur med vanlig medicin är känsligt. Så känsligt att det finns djurägare som låter bli att berätta för sina veterinärer att de gör det. Så känsligt att veterinärer som ...
  • In times of trouble 

   Duregård, Amanda; Johansson, Sara; Wenger, Marie (2013-02-26)
   - En granskning av terapeutbranschen.
  • Rot - avdragsfusket 

   Avenäs, Karin; Hellström, Elin (2013-02-26)
   Det här är en granskning av rot-avdragets dolda baksida och Skatteverkets obefintliga kontroll.
  • Knutna nävar 

   Engwall, Mathias; Knobe, Henrik; Robertsson, John (2013-02-26)
   Denna text är tänkt att ligga på JMGs hemsida för att informera om och väcka intresse kring dokumentären Om Knutna Nävar.
  • Maskinerna 

   Bohlin, Johan; Hedman Bergström, Erika; Klaar, Alexander (2013-02-26)
   Hemsidestext. Juriststudenter fostras till maskiner snarare än kritiska tänkare. Och utbildningarna vidtar inte tillräckliga åtgärder, trots upprepad kritik från Högskoleverket.
  • Den inkontinenta förlossningsvården 

   Peric, Julia (2013-02-27)
   Att föda barn är för många den största och lyckligaste händelsen i livet. Och förlossningen, väntas således vara lyckans crescendo. Tiden därefter ska fyllas med bebismys och utflykter. Men för vissa kvinnor går inte allt ...
  • Att stöta på patrull 

   Johansson, Björn; Kullenberg Rothvall, Christopher; Sandström, Gustav (2013-02-27)
   En granskning av polisen i Göteborg. De första minuterna efter att polisen får in ett larm är av avgörande betydelse. För möjligheten att lösa brott, för möjligheten att rädda liv. Trots det bemannar Göteborgspolisen för ...
  • Sveriges dyraste friskvård? Juristernas lättvindiga fakturering 

   Hultin, Per-Anders; Karlsson, Lars (2013-02-27)
   Jurister i Göteborg promenerar och reser för flera miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. Resor som de till viss del ska ha betalt för. Men enligt vår undersökning är över hälften överfakturering och väntetid. Ett ...