GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Magisteruppsatser >

Toleransens diskriminerande effekt Hur identitetskategorier får betydelse i ett informationsmaterial utgivet av HomO år 2008


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24983

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24983_1.pdf410KbAdobe PDF
View/Open
Title: Toleransens diskriminerande effekt Hur identitetskategorier får betydelse i ett informationsmaterial utgivet av HomO år 2008
Authors: Gagnesjö, Sara
Issue Date: 22-Mar-2011
Degree: Student essay
Keywords: diskursteori
ekvivalenskedjor
identitetskategorier
språk
makt
skillnad
subjekt
sexualitet
performativitet
heteronormativitet
Abstract: Sammanfattning Denna uppsats undersöker hur skillnader mellan kategorierna ”heterosexuell” ”bisexuell” och ”homosexuell” konstrueras i ett informationsmaterial riktat till elever och lärare. Med utgångspunkt i diskursteoretikerna Laclau och Mouffes begrepp ekvivalens och differens analyseras vilka betydelser som kategorierna tillskrivs. Analysen visar hierarkiska strukturer mellan kategorierna som utgörs av en hetero/homo- dikotomi som ger form åt en heteronormativ diskurs. Resultaten dis... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24983
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011