Now showing items 1-1 of 1

    • Romanistiken i Sverige – Tradition och förnyelse 

      Elisabeth Bladh, Andreas Romeborn (2019)
      De s.k. romanska språken är de indoeuropeiska språk som har sitt ursprung i latinet. ”Romanska språk” är även beteckningen på den akademiska disciplin i vilken de romanska språken och litteraturen från de romanska språkområdena ...