GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Magisteruppsatser >

Måltid utan tid och mål


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24967

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24967_1.pdf371KbAdobe PDF
View/Open
Title: Måltid utan tid och mål
Other Titles: Hemtjänstpersonals uppfattningar av äldres måltidssituation
Authors: Dicksdotter Hermansson, Peggy
Issue Date: 16-Mar-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i kostekonomi
Augusti 2009
Keywords: hemtjänstpersonal
mat
äldre
styrsystem
utbildning
tid
Abstract: Måltidssituationen för äldre i ordinärt boende visar på en beroendeställning mellan äldre och hemtjänstpersonal. Helhetssynen brister då måltidens sociala, emotionella och kulturella aspekter förbises, med en utbredd aptitlöshet och riskerad malnutrition som följd. Hemtjänst-personals komplexa uppdrag påverkas av både intern och extern problematik, där enhetschefer förordar lämplighet före formell utbildning, i en organisation med invecklade styrsystem och bristande resurser. Studiens syfte var ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24967
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011