Now showing items 1-1 of 1

    • Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en. 

      Claesson, Natalie (2020-02-26)
      Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktyget chromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersöka hur olika utbildningsaktörer resonerar om ...