Now showing items 1-1 of 1

    • Helhet i undervisning 

      Östling, Jenna (2018-02-08)
      Forskningsrapportens syfte var att kunna kartlägga lärares tillvägagångssätt i tematiskt arbete och för att ta reda på hur de upplevde att elever utvecklades samt lärde sig genom denna arbetsmetod. En kvalitativ studie ...