Now showing items 1-1 of 1

    • En fallstudie om upplevelser av den fysiska aktiviteten 

      Hultgren, Mathilda (2018-05-03)
      I denna studie presenteras en fallstudie, närmare bestämt en rektors, tre lärares, tio elevers och två föräldrars upplevelser kring fysisk aktivitet relaterat till lärandet. Forskningen inom området visar att fysisk ...