Now showing items 1-1 of 1

    • F – 3 lärares integrering av IKT 

      Jutman, Matilda (2018-02-08)
      Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever ...