Now showing items 1-1 of 1

    • Två läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalys 

      Hebelius, Annie (2018-02-07)
      Syftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras i mellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att då evolution står till grund för all ...