Now showing items 1-1 of 1

    • Skolämnets status och samhällskontexten 

      Carlund, Markus (2018-02-07)
      Studien undersöker hur ämnesföreträdare stärker uppfattningen av ämnet de representerar som viktigt för samhället och hur argumentationen kan förstås i relation till samhällelig kontext. För att sätta dagens debatt och ...