Now showing items 1-1 of 1

    • Generationen som inte vill läsa — en modern myt? 

      Balheden, Lynn (2020-09-28)
      Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas ...