Now showing items 1-1 of 1

    • Att kunna vara sig själv och vara okej med det 

      Abrahamsson, Pernilla (2021-10-14)
      Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet ...