Now showing items 21-40 of 67

   Subject
   ICT, classroom, attitudes, self- perceived- competencies, usage [1]
   integrated science education, integrated curricula, thematic approaches [1]
   kontroversiella ämnen, förmågor, relationer, undervisning [1]
   kontroversiella frågor, religionskunskap, samhällskunskap, religion, islam, Muhammedkarikatyrerna, Samuel Paty, Charlie Hebdo, yttrandefrihet, lagen om hets mot folkgrupp, hatbrottslagar [1]
   Kritiskt tänkande, nyanlända elever, den dolda läroplanen, bakgrundens betydelse [1]
   Kunskap, kunskapsform, praktikvändning, Ingrid Carlgren [1]
   Kunskapssyn, Tyst kunskap, Summativ bedömning, Hem- och konsumentkunskap [1]
   läromedelsanalys, icke-västerländsk litteratur, svenskundervisning, postkolonialism, kvantitativ analys, innehållsanalys, performativitet [1]
   Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, flerspråkighet, identifiering, samarbete [1]
   Läsning, litteraturläsning, litteraturundervisning, läsundervisning, litteraturdidaktik, svenskämnet, högstadiet, läsmotivation, läslust, läsupplevelse, lästeorier, Self-determination Theory, SDT, Bildung, bildning. [1]
   Ledarskap, gruppdynamik, ledarstil, relation, lärare, elev, grupp, klassrumsklimat [1]
   ledarskap, lärarens ledarskap, klassrumsklimat, relationellt ledarskap [1]
   Matematik, läsförståelse, extrainformation, subtraktionssituation [1]
   matematik, textuppgifter, läsförståelse, subtraktion, subtraktionssituationer [1]
   matematikundervisning, förskoleklass, lärandesituation, lekfull, arbetssätt, intresse, engagemang [1]
   Mathematics, teaching, geometry, manipulatives, area [1]
   meningsfullhet, elevperspektiv, bildning, hermeneutik, fenomenologi [1]
   moralisk känslighet, social- och kulturell kontext, lärares engagemang, elevens autonomi, elevens omvärld. [1]
   Motion, träning, idrott & hälsa, stereotyper, fördomar, bigotteri, diskriminering, mellanförskap, utanförskap, kategorism, identitet, dikotomism, falska dikotomier, hinder, skola, gymnasieskola, gymnasium, elever [1]
   motivation, matematik, intervention, experiment, högstadiet, gymnasiet, meta-analys, mathematics, secondary school, meta-analysis [1]