Now showing items 1-1 of 1

    • Läs-och skrivsvårigheter och lärande i matematik 

      Andersson, Christina; Dufvenberg, Jenny (2012-09-26)
      Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka fem pedagogers uppfattningar av hur läs- och skrivsvårigheter påverkar elevers lärande i matematik och vilka didaktiska val de gör i matematikundervisningen. Anser pedagogerna ...