Show simple item record

dc.contributor.authorBrandt, Madeleine
dc.contributor.authorLindahl Hansson, Camilla
dc.date.accessioned2011-03-03T07:10:38Z
dc.date.available2011-03-03T07:10:38Z
dc.date.issued2011-03-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24809
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att undersöka gravida kvinnors inställning till viktuppgång under graviditeten, attityden kring kost och fysisk aktivitet bland gravida samt om de själva upplever att de behöver mer kunskap inom dessa områden. Eftersom övervikt och fetma är ett ökande problem i samhället idag, gäller detta även för kvinnor i fertil ålder och kvinnor som är gravida. En uppenbar risk är också att barnet kan påverkas om modern är överviktig eller lider av fetma samt att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning ökar. Är de gravida kvinnorna medvetna om att under- respektive övervikt påverkar riskerna för komplikationer under graviditeten? Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie och med hjälp av en enkätundersökning har försök gjorts att fånga så många olika åsikter som möjligt. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna hade en realistisk inställning till viktuppgång under graviditet. De flesta svarade att de hade en uppfattning om att 10-15 kg var en adekvat viktuppgång. Majoriteten var också medveten om att en stor viktuppgång (> 20 kg) under graviditeten kan medföra ökade risker för komplikationer. Ett stort antal gravida kvinnor hade en mycket positiv attityd vad gäller kost och fysisk aktivitet under graviditeten. De flesta upplevde sig ha tillräcklig kunskap om dessa ämnen. Många följde Livsmedelsverkets rekommendationer, men det förekom dock vissa avvikelser. Studiens resultat överensstämde visserligen inte med den information vi fått från de mödravårdscentraler vi samarbetat med. Deras reflektion är att det är ett eskalerande antal överviktiga mödrar i samhället idag. Respondenternas svar har inte visat på något samband mellan ålder och BMI med övriga frågor i enkäten. Vi har till exempel sett att det inte finns några skillnader mellan ålder och känslan av att behöva mer kunskap eller mellan kvinnans BMI och vad de hade för uppfattning om hur mycket man bör gå upp i vikt under graviditeten.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKost- och friskvårdsprogrammetsv
dc.relation.ispartofseries2008sv
dc.subjectEnkätundersökningsv
dc.subjectfysisk aktivitetsv
dc.subjectgraviditetsv
dc.subjectkostsv
dc.subjectviktuppgångsv
dc.subjectöverviktsv
dc.titleÄta för två? Gravida kvinnors inställning till viktuppgång under graviditetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Food and Nutrition, and Sport Scienceeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskapswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record