Now showing items 1-1 of 1

    • Jordbrukets roll i utveckling - med speciellt fokus på Kambodja 

      Rahm, Joakim; Kohestani, Poria (2012-09-12)
      Studien tittar på betydelsen av jordbruk för utveckling. Därefter fortsätter studien att titta på hur jordbrukets roll i Kambodja ser ut och finns det andra sätt som bättre lämpar sig för att Kambodja ska nå utveckling. ...