GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Food and Nutrition, and Sport Science / Institutionen för kost- och idrottsvetenskap >
Magisteruppsatser >

Hälsolyftets ettårsuppföljning Vilka deltog inte och varför?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24730

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24730_1.pdf545KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hälsolyftets ettårsuppföljning Vilka deltog inte och varför?
Other Titles: The one-year follow-up of Hälsolyftet. Who did not participate and why?
Authors: Partheen, Hanna
Issue Date: 28-Feb-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Magisteruppsats i kostvetenskap
September 2010
Keywords: bortfall
hälsofrämjande
primärvård
livsstilsintervention
Abstract: Hälsolyftet är ett hälsofrämjande arbete som startades inom primärvården på Hisingen i Västra Götalandsregionen 2007. Hälsolyftet har arbetat utifrån en självinstruerande hälsoprofil och motiverande samtal, samt erbjudit en mångfald av åtgärder för dem som önskat stöd i livsstilsförändringar. Målgruppen har varit vuxna mellan 18 och 79 år. Denna studie är en analys av bortfallet bland dem som valt att delta i Hälsolyftet, men som inte kommit till uppföljningen som ägde rum efter ett år. Ana... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24730
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011