Show simple item record

dc.contributor.authorFougberg, Charlotta
dc.contributor.authorNorin, Per
dc.date.accessioned2011-02-04T13:11:36Z
dc.date.available2011-02-04T13:11:36Z
dc.date.issued2011-02-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24354
dc.description.abstractStena Recycling AB använder sig i dagsläget av både externa lastbils- och interna tågtransporter i Norrland för att frakta material söderut. Företagets vision är att minska andelen lastbilar till förmån för tågen både av kostnads-, konkurrens- och miljöskäl. Studien har genomförts eftersom tågen nu utnyttjas till 90 procent och företaget vill använda dess maximala kapacitet. Det material som är tänkt att fraktas med det lediga tågutrymmet går i dagsläget med externa lastbilstransporter. Det är ur ett helhetsperspektiv vi vill undersöka lönsamheten samt kartlägga tänkbara problem som Stena Recycling AB står inför, när de vill överföra delar av sina vägtransporter till en intermodal lösning. Vidare kommer åtgärder för det viktigaste problemet att presenteras. En fallstudie har genomförts. Olika aktörer i den tilltänkta leveranskedjan har intervjuats kring det tänkta tågprojektet. När intervjuerna var genomförda sammanställdes materialet och fler kostnader än från början känt uppkom. Vidare identifierades dedikerat affärsmannaskap som det viktigaste problemområdet. Befintlig teori studerades sedan för att djupare förstå och finna lösningar på de olika kostnaderna och problemet. Resultatet ur ett helhetsperspektiv visade att det är lönsamt att flytta över det studerade materialet till Stena Recycling AB:s egna tåg. Detta under förutsättning att det investeras i asfaltering av yta, flakpool, koordinator samt truck i tåghubben Hallstahammar. De nuvarande delmålen hos de olika enheterna måste bättre stämma överens med varandra och helheten för att tågprojektet ska lyckas. Innan tågprojektet startar måste alla inblandade aktörer förstå syftet och acceptera sina roller i leveranskedjan. En ökad centralisering samt en noggrann implementering för hur processen i den tänkta hubben Hallstahammar ska gå till bör också ske. Slutligen har teorier som hävdar att problem med suboptimeringar i decentraliserade organisationer och leveranskedjor bekräftats genom denna studie.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries10/11:3sv
dc.titleProblemidentifiering vid införandet av ett tågprojekt - En fallstudie för Stena Recycling ABsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record