Show simple item record

dc.contributor.authorRyrlén, Eva
dc.contributor.authorWermström, Johanna
dc.date.accessioned2011-02-03T11:02:48Z
dc.date.available2011-02-03T11:02:48Z
dc.date.issued2011-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24345
dc.description.abstractBakgrund. På hjärtintensivvårdsavdelningen vårdas patienter med akut hjärtsvikt. En behandlingsmetod vid akut hjärtsvikt är aortaballongpumpsbehandling. De patienter som vårdas med aortaballongpump behöver invasiv övervakning i någon form. Patienterna är helt sängliggande under behandlingen och får oftast ingen sedering. De är ofta mycket beroende av vårdpersonalen. Tidigare forskning belyser patienters upplevelse av att vårdas på intensivvårdsavdelningar med fokus på empowerment. Studierna visar att ökad empowerment var en viktig faktor för dessa patienter. Det saknas forskning om hur denna patientgrupp upplever vårdsituationen på hjärtintensivvårdsavdelningen. Kunskap om betydelsen av empowerment kan vägleda sjuksköterskan i arbetet med denna patientgrupp och öka tryggheten. Syfte. Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas med IABP och invasiv övervakning på hjärtintensivvårdsavdelning - med fokus på empowerment. Metod. Forskningsplan med genomförd pilotstudie. En kvalitativ ansats användes. Två intervjuer analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat. Analysen resulterade i två teman utifrån frågeställningarna. Teman; Att överlämna sig i vårdarnas händer och Brist på makt och återtagande av makt. De två temana utgörs av fyra kategorier som är; anpassning, trygghet, integritet och bunden. Slutsats. Resultatet visar att patienterna känner sig trygga med att överlämna sig i vårdarnas händer. Trots att ingen av informanterna tydligt uttryckte maktlöshet vittnar berättelserna ändå om en brist på makt och ett behov av återtagande av makt. Denna kunskap kan vägleda sjuksköterskan i arbetet med patienter som vårdas med IABP.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectInvasiv övervakning och behandlingsv
dc.subjectIABPsv
dc.subjectempowermentsv
dc.subjectpatientupplevelsersv
dc.titlePatienters upplevelse av att vårdas med invasiv övervakning och behandlingsv
dc.title.alternativePatient experience of invasive monitoring and treatmentsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record