Show simple item record

dc.contributor.authorJagner, Åse
dc.date.accessioned2011-02-01T13:10:41Z
dc.date.available2011-02-01T13:10:41Z
dc.date.issued2011-02-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24329
dc.description.abstractVård av gravida är en internationell angelägenhet. Barnmorskan har i sitt yrke ansvar för att vara kunskapsförmedlare och stödja kvinnor i livets olika skeden. Att möta invandrarkvinnor med speciella risker och vårdproblem ställer krav på barnmorskans kompetens. Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie beskriva invandrarkvinnors problematik i samband med graviditet och barnmorskans möte med denna grupp. Resultatet presenteras i fyra teman; påvisad risk, nutrition, kultur och språk och kommunikation. Studierna belyser vilka risker som finns hos gravida från andra länder och vilka kulturspecifika råd man kan behöva ge angående nutrition. De beskriver även svårigheten som språket kan medföra i kontakten mellan patient och vårdare och kulturens betydelse i mötet. I diskussionen belyses kunskap som finns om invandrarkvinnors ökade risk och de speciella vårdprogram som skulle kunna användas utifrån befintlig kunskap. Konklusionen blir att MHV i Sverige bör förtydliga vilka kvinnor som behöver extra övervakning med fokus på anemi, diabetes, SGA och D-vitaminbrist. Tolk och kulturtolk kan vara ett redskap för att kommunicera och kunna ge individuellt anpassad information.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleMödrahälsovård i förort. Barnmorskan i mötet med invandrare.sv
dc.title.alternativeMaternity Services in the suburb, the midwife in the meeting with immigrants.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record