Show simple item record

dc.contributor.authorThorn, Theresesv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:51:35Z
dc.date.available2011-01-25T13:51:35Z
dc.date.issuedsv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24256
dc.description.abstractSyfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagogerna i skolans tidigare åldrar erfar lek och lärande samt undersöka hur de använder sig av leken i sin dagliga undervisning. Frågeställningar: Hur erfar pedagoger lek? Hur erfar pedagoger lärande? Hur ger pedagogerna uttryck för att de använder leken i sin dagliga undervisning? Metod: I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ enkätundersökning med strukturerade och ostrukturerade frågor. I analysen har jag gjort en fenomenografisk analys av pedagogernas svar. Jag har använt mig av litteratur som tar upp ämnet lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Resultat: Vad jag kan se, är att pedagogerna är eniga om vad leken har för betydelse för barns lärande och utveckling. Även om det skiljer sig hur de erfar vad leken är för något. De variationer i hur de erfar vad leken är som jag lyckats få fram i min studie är följande, lustfylld aktivitet, samspel, att barn lär genom lek och den kan antingen vara fri eller styrd. De variationer i hur de erfar lärande jag fick fram i min studie är följande, lärande är utveckling, erfarenhet och det sker genom nyfikenhet. De använder sig av leken på olika sätt i sin undervisning, de olika variationer hur de använder sig av leken i sin undervisning är följande. De använder den för att förstärka lärandet, de använder sig av medierande redskap, som en social aktivitet och för att variera sin undervisning. Betydelse för läraryrket: Resultatet från denna undersökningen hoppas jag kan komma till nytta för mitt kommande yrke. Jag anser att kunskapen om leken är grundläggande för barns lärande. Att förstå att leken är den grund utifrån barns lärare utgår. Att man förstår att man genom leken kan få barn att träna alla sina förmågor. Det viktigaste tror jag ändå är att man som pedagog ger barnen tid och utrymme att leka, även i skolansv
dc.language.isosvsv
dc.titleLekens betydelse i den dagliga undervisningensv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record