Show simple item record

dc.contributor.authorSöder, Emeliesv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:51:26Z
dc.date.available2011-01-25T13:51:26Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24248
dc.description.abstractProblem, syfte och frågor Syftet är att undersöka hur lärare och handledare som arbetar som frisörer ser på vikten av att ha social kompetens, samt om och i så fall hur den behöver utvecklas i undervisningen och på frisörsalongen. Material, metoder och analyser Utifrån mitt syfte och frågeställningar kom jag fram till att använda mig utav en kvalitativ intervjumetod med strukturerade frågor där sex intervjuer genomfördes. Tre intervjuer med lärare och tre med handledare inom frisörbranschen. Jag sammanfattade, gjorde en analys och bearbetade svaren från mina intervjuer. Jag har intervjuat informanterna om hur de ser på vikten av social kompetens i skolan och arbetslivet utifrån deras personliga erfarenheter och upplevelser. De viktigaste resultaten och deras didaktiska konsekvenser I min undersökning har jag kommit fram till att lärare och handledare anser att det är viktigt för elever med social kompetens för att hantera och förstå andra individer. Jag kan konstatera utifrån mina intervjuer att samtliga informanter vill öka undervisningen inom social kompetens eftersom de anser att det är till elevers fördel att ha social kompetens i skola och arbetsliv. Denna uppsats kan vara ett redskap för mig och andra blivande lärare för att få en inblick av betydelsen social kompetens för elever. Innehållet i min undersökning har jag erhållit genom litteratur, mina intervjuer samt egna erfarenheter.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSamarbetesv
dc.subjectsamspelsv
dc.subjectskolutvecklingsv
dc.subjectsocial kompetesv
dc.titleSocial kompetensutveckling i en lärandesituation – ur ett lärar- och handledarperspektivsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record