Show simple item record

dc.contributor.authorKjöllerström, Lindasv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:50:43Z
dc.date.available2011-01-25T13:50:43Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24212
dc.description.abstractSammanfattning: Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur blir barn goda läsare? Den huvudfråga jag arbetar efter är, vilka metoder använder lärare för att eleverna ska nå till läsförståelse? Jag har använt mig av fenomenografisk metod och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat fyra lärare som arbetar i förskoleklass till årskurs 3 som aktivt arbetar med skönlitteratur och läsförståelse på en åldersintegrerad skola utanför Göteborg. Resultatet visar att för att elever ska nå till läsförståelse krävs det att läraren medvetet och aktivt väljer att arbeta med olika strategier kring läsning. Läraren behöver kunna växla mellan att vara en god förebild som visar eleverna olika strategier och att kunna lära ut metakognitivt tänkande. Både informanterna och forskningen visar att reflexionen kring en läslogg är viktig liksom ha tydliga mål, rutiner och regler att arbeta mot. Att kunna läsa är färskvara och det krävs träning varje dag. Läsförståelse är inget som kommer av sig själv, utan måste arbetas fram. Det krävs att eleven kan koppla texten till något och att eleverna behöver mycket stöd och hjälp med förförståelsen. Studien visar hur viktiga både lärare och föräldrar är för att ge barnen tid för läsning och vara en god läsande förebild. Dålig läsförståelse gör det svårare att bli en del av vårt samhälle och kan leda till att man mister en viktig länk till både kunskap och underhållning. Grunden för läsförståelse läggs hos de små barnen, både på förskola och i hemmet därför är denna studie viktig för pedagoger i skolan och på förskolan.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäsförståelsesv
dc.subjectskönlitteratursv
dc.subjectmetodersv
dc.subjectstrategiersv
dc.titleAtt vi ska kunna läsa med flytsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record