Show simple item record

dc.contributor.authorJillesjö, Carolinasv
dc.contributor.authorSundqvist, Kristinsv
dc.date.accessioned2011-01-25T13:50:37Z
dc.date.available2011-01-25T13:50:37Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24208
dc.description.abstractSammanfattning: C-uppsats inom lärarutbildningen 15 hp, där vi undersöker hur åtta verksamma klasslärare i grundskolan på olika skolor resonerar kring och arbetar med konflikter. Vi tar reda på hur pedagogerna arbetar på ett förebyggande sätt och hur de hanterar uppkomna konflikter. I litteraturgenomgången tas följande upp: definition av begreppet konflikt, en historisk tillbakablick, styrdokument, likabehandlingsplan, värdegrunden, olika slags konflikter samt olika inställningar till konflikter. Där tas även upp hur man kan arbeta förebyggande mot konflikter och hur man kan arbeta med konflikthantering. Detta kan vara svårt att främja i praktiken och hur man gör det på skolor kan se ut på olika sätt. Det är det som vi försöker ta reda på genom våra åtta intervjuer som vi genomfört med verksamma klasslärare i de yngre åldrarna. Vi får genom våra intervjuer en inblick i hur de arbetar på olika skolor för att främja elevernas psykosociala välbefinnande. Vi får även reda på hur de arbetar förebyggande mot konflikter och hur de hanterar konflikter. Alla skolor arbetar på ett medvetet sätt med detta för att skapa en så god lärandemiljö som möjligt. Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger som arbetar med barn i de lägre åldrarna resonerar kring och arbetar med konflikter mellan elever, såväl förebyggande som under en pågående konflikt.  sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectKonfliktsv
dc.subjectförebyggandesv
dc.subjecthanteringsv
dc.subjectsocialt samspelsv
dc.title”Du vet väl om att du är värdefull” En intervjustudie om hur pedagoger resonerar kring och arbetar med konflikter mellan elever.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record