Now showing items 1-1 of 1

    • ”ÄKTA VARA” – Konsumenters inställning till livsmedelstillsatser 

      Ahlning, Elin; Stanleysson, Marie (2011-02-17)
      Varför och i vilken utsträckning livsmedelstillsatser bör användas, råder det delade meningar om. Tillsatserna fyller ett kvalitetssäkringssyfte för våra livsmedel och vissa forskare menar att det är riskabelt ur mikrobiologiskt ...