Now showing items 1-1 of 1

    • Skärmtid framför rörelse? 

      Nellie, Spenner; Agnes, Wilkenson (2019-08-12)
      Hur mycket påverkas barn och ungdomars fysiska aktivitetsnivå av dagens så kallade skärmsamhälle? Denna sekundäranalys bearbetar tidigare publicerade data i tillägg av opublicerade data för mängden skärmtid. Undersökningen ...