Now showing items 1-1 of 1

    • Tonåringar på diabetesläger - förmåga till egenvård 

      Abrahamsson, Ann-Sofie (2011-03-03)
      Under de senaste två decennierna har typ 1 diabetes ökat med 50 % bland barn och ungdomar i Sverige. Detta syns t.ex. genom att ca 500 barn i åldern 0 – 15 år varje år får typ 1 diabetes och mer än 95 % av dem som insjuknar ...