Show simple item record

dc.contributor.authorNährström, Cecilia
dc.contributor.authorUlfsdottir, Emma
dc.date.accessioned2010-12-27T08:00:17Z
dc.date.available2010-12-27T08:00:17Z
dc.date.issued2010-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/24089
dc.description.abstractAtt vårda döende patienter är en av de största och svåraste utmaningarna som sjuksköterskan kan ställas inför. Palliativ vård är en aktiv vård av hela människan när sjukdomen inte längre är botbar. Målet med den palliativa vården är att minska obehag och lidande. Kontroll av symtom och problem av fysisk, psykisk, andlig och social karaktär är av stor vikt. Vården ges med grund utifrån patientens behov och önskemål oberoende av vårdgivare. Genom fördjupad kunskap om patientens upplevelser av den palliativa vården skapas större förståelse för denna patientgrupp, då det verkar finnas en osäkerhet bland personalen inför den palliativa vården. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av att vårdas i ett palliativt skede. Litteraturstudien baserades på elva vetenskapliga artiklar, tio kvalitativa och en kvantitativ. Åtta artiklar hittades via databasen Cinahl, tre genom manuell sökning. Analysen gav upphov till fyra teman; miljö, relationer, kontroll och avsluta livet. Resultatet visade att upplevelsen av att befinna sig på sjukhus varierade från att det beskrevs som ett himmelrike till ett fängelse. Relationer till vårdpersonalen och anhöriga var mycket viktiga för att upplevelsen av den sista tiden skulle bli så bra som möjligt. Kontroll och delaktighet visade sig vara centrala aspekter inom palliativ vård. Deltagare uttryckte att de ville leva ända in i döden och att värderingar som varit viktiga tidigare i livet också var betydande i livets slutskede. Resultatet visade genomgående vilka stora konsekvenser brist på delaktighet kunde skapa, patienten blev helt utelämnad och livet vilade helt och hållet i någon annans händer. Det var genom delaktighet som förtroendet för vården skapades. Genom att hela tiden ha patienten i centrum och jobba utifrån varje unik persons behov kan sjuksköterskan påverka patienters upplevelser av den palliativa vården positivt.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleLivets slut - patienters upplevelser av palliativ vårdsv
dc.title.alternativeEnd of Life - Patients Experiences of Palliative Caresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record