GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
D-uppsatser (- 2009) >

Fyra öron är fler än två ögon


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/24035

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_24035_1.pdf309KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fyra öron är fler än två ögon
Other Titles: Four ears are more than two eyes
Authors: Alefjord, Annelie
Möller, Susanna
Issue Date: 7-Dec-2010
Degree: D-uppsats
Student essay
Keywords: Kommunikation
muntlig överrapportering
postoperativvård
Abstract: SAMMANFATTNING Inledning: Brister i kommunikationen vårdpersonal emellan är en bidragande faktor till majoriteten av alla skador och missöden i vården. Anestesisjuksköterskan lämnar patienterna till en uppvakningsavdelning efter att anestesin har avslutats där hon ger en muntlig rapport till intensivvårdssjuksköterska. Den muntliga överrapporteringen har som syfte att säkerhetsställa kontinuiteten i vården. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan är två olika specialistområden och ämnet ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/24035
Appears in Collections:D-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011