Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Isak
dc.contributor.authorWilkens, Amanda
dc.date.accessioned2010-11-29T09:31:11Z
dc.date.available2010-11-29T09:31:11Z
dc.date.issued2010-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23974
dc.description.abstractFlorence Nightingale var på många sätt startskottet för sjuksköterskeyrkets professionsutveckling. Profession kan i allmänt språkbruk innebära detsamma som yrke, men innebär mycket mer i samhällsvetenskaplig terminologi. Profession karakteriseras av utbildning på universitets nivå, att yrket är till nytta för samhället, att yrket utövas självständigt samt att det pågår forskning inom ämnesområdet. Florence hade redan på sin tid sådana visioner för sjuksköterskeyrket. Professioners existens vilar på att de har samhällets mandat. Florence var med och skapade ett samhällsmandat för sjuksköterskeyrket på olika sätt. Hennes insats i Krimkriget skapade ett förtroende för sjuksköterskeyrket, hon var politisk aktiv, arbetade för sjuksköterskans självständighet och för förbättrad hälsa i samhället. Florences person och arbete har beskrivits på olika sätt igenom historien, ett intresse väcktes att göra en metodisk undersökning om hur sjuksköterskestudenter uppfattar Florence påverkan på yrket. Syftet med vårt arbete var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vad Florence Nightingale har betytt för sjuksköterskeyrket och jämföra med utvald litteratur. Detta som en del i att beskriva hur de olika uppfattningarna om Florence Nightingale kan ha påverkat och påverkar sjuksköterskeprofessionen. Kvalitativa enkäter delades ut till sjuksköterskestudenter i termin ett och termin fem på Göteborgs universitet med frågan Beskriv din uppfattning av vad Florence Nightingale har betytt för sjuksköterskeyrket. Tillfrågade sjuksköterskestudenter ansåg att Florence har spelat en central roll i sjuksköterskeprofessionen. Dock beskriver de myten om Florence och dess påverkan på sjuksköterskeyrket på olika sätt. Det framkommer bland annat motsatta bilder gällande hennes personlighet. Myten om Florence har berättats på olika sätt genom historien. Stor vikt har lagts på att hon ansåg att sjuksköterskeyrket skulle vara ett kall, dock skrev Florence om att sjuksköterskeyrket skulle ha ordentlig lön. Studenternas svar reste frågan om varför bilden kan se så olika ut och varför vissa bilder har varit starkare än andra.sv
dc.language.isoswesv
dc.titleProfessionens samhällsmandat och myten om Florence Nightingale - Sjuksköterskestudenters uppfattningar om Florence Nightingalesv
dc.title.alternativeNursing Students Perceptions of Florence Nightingale - Profession´s Social Mandate and the Myth of Florence Nightingalesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record