GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen >

Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23913

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23913_1.pdf4214KbAdobe PDF
View/Open
Title: Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap
Authors: Fredriksson, Anders
E-mail: anders.fredriksson@pol.gu.se
Issue Date: 3-Jan-2011
University: University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences
Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Political Science ; Statsvetenskapliga institutionen
Date of Defence: 2011-02-04
Disputation: 13.15 sal 10, Universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Göteborg Studies in Politics
123
Keywords: lärare
offentliga tjänstemän
gymnasieskola
styrning
organisering
marknadsanpassning
närbyråkrater
nyinstitutionell teori
Abstract: Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. Med utgångspunkt i dels nyinstitutionell teori, dels i teorin om ... more
ISBN: 978-91-89246-48-5
ISSN: 0346-5942
URI: http://hdl.handle.net/2077/23913
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011