Now showing items 1-1 of 1

    • Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket 

      Forghani, Maryam; Narkunaite, Judita (2019-03-19)
      Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur ...