Now showing items 1-1 of 1

    • Inga särskilt utsatta områden i Göteborg 2025 

      Gustafsson, Martin; Nordén, Oskar (2021-08-09)
      Syfte: Studien syftar till att bidra med kunskap om implementering av modeller för att komma tillrätta med socioekonomiska utmaningar i särskilt utsatta områden. I det här fallet kommer det specifikt att handla om olika ...