Now showing items 1-1 of 1

    • Nordisk kommunforskning. En forskningsöversikt med 113 projekt. 

      Ivarsson, Andreas; Göteborgs universitet; University of Gothenburg (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2011)
      Syftet med denna forskningsöversikt är att underlätta erfarenhetsutbytet kring kommunforskning mellan Nordens länder. Till formen är forskningsöversikten en antologi med bidrag av 56 forskare från Danmark, Finland, Island, ...