Now showing items 1-1 of 1

    • När beslutet fattats - en studie av kommuners hantering av skolnedläggningar 

      Fogelholm, Petra; de Fine Licht, Jenny; Esaiasson, Peter (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2019)
      Att lägga ner en skola är antagligen bland det svåraste en lokalpolitiker kan behöva göra. Skolnedläggningar är en laddad fråga då det handlar om barns framtid och en institution i samhället som ofta betyder något mer än ...