Now showing items 1-3 of 3

  • Folkets främsta företrädare 

   Karlsson, David; Göteborgs universitet; University of Gothenburg (Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen, 2018)
   I denna antologi presenterar 13 forskare studier om svenska riksdagsledamöter. Vi får bland annat veta hur väl riksdagsledamöternas åsikter överensstämmer med väljarnas – både när det gäller politiska sakfrågor och hur ...
  • Kommunpartiet i Sveriges riksdag 

   Karlsson, David (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2016)
  • Upplevelser av makt i riksdag och kommun 

   Karlsson, David (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2015)