Now showing items 1-1 of 1

    • Folkets främsta företrädare 

      Karlsson, David; Göteborgs universitet; University of Gothenburg (Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan och Statsvetenskapliga institutionen, 2018)
      I denna antologi presenterar 13 forskare studier om svenska riksdagsledamöter. Vi får bland annat veta hur väl riksdagsledamöternas åsikter överensstämmer med väljarnas – både när det gäller politiska sakfrågor och hur ...