Now showing items 1-2 of 2

  • När beslutet fattats - en studie av kommuners hantering av skolnedläggningar 

   Fogelholm, Petra; de Fine Licht, Jenny; Esaiasson, Peter (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2019)
   Att lägga ner en skola är antagligen bland det svåraste en lokalpolitiker kan behöva göra. Skolnedläggningar är en laddad fråga då det handlar om barns framtid och en institution i samhället som ofta betyder något mer än ...
  • När kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering 

   Berg, Rebecka; de Fine Licht, Jenny (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2021-12)
   För att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Medan så väl forskare som praktiker framför allt har ...