Now showing items 1-1 of 1

    • Politiska granskare. Den kommunala revisionens roll för politiskt ansvarsutkrävande 

      Börjesson, Angelica; Starcke, Marcus (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2013-06)
      De kommunala revisorerna är den institution som enligt kommunallagen ska granska den verksamhet som bedrivs inom en nämnds verksamhetsområde och av en fullmäktigeberedning. Revisorer är förtroendevalda partipolitiker, och ...