Show simple item record

dc.contributor.authorSöderberg, Caroline
dc.date.accessioned2010-10-25T11:40:57Z
dc.date.available2010-10-25T11:40:57Z
dc.date.issued2010-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23832
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats är att kartlägga hur arbetet med att öka den etniska mångfalden ser ut på Habilitering & Hälsa och vad det ger för konsekvenser för organisationen, detta med hjälp av en analys av tidigare erfarenheter och tillvägagångssätt inom området. Tidigare forskning som ligger till grund för denna uppsats behandlar en kort beskrivning om hur den etniska mångfalden har utvecklats i Sverige. Därefter redogörs för den forskning som finns kring problematiken med hög arbetslöshet bland människor med en annan etnisk bakgrund, tolkningen om vad som är etnicitet, hur den etniska mångfalden ser ut i olika professioner på den svenska arbetsmarkanden samt om rekrytering av etnisk mångfald. Den teoretiska referensramen bygger på två teorier. Den första är tröghet till förändring i organisationer där teorin menar att det finns ett naturligt motstånd till förändring i organisationer (Ahrne & Papakostas 2002). Den andra är teorin om kultur i affärslivet, denna teori menar att det finns tre lager som skapar en kultur som kan liknas med ett isberg (Trompenaars & Hampden- Turner 1997). Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod och en abduktiv ansats vilka ligger till grund för datainsamling samt analys. Habilitering & Hälsa har både mål och visioner med hur de vill att den etniska mångfalden i organisationen ska se ut dock är ett grundproblem är att det inte finns sökande med annan etnisk bakgrund. Vidare är tidsaspekten ett problem där H&H strävar efter att etnisk mångfald ska prioriteras men eftersom alla medarbetare i organisationen har en stor arbetsbörda och press finns det inte mycket tid över att lägga på arbetet med etnisk mångfald. Arbetet med att öka den etniska mångfalden har dock bidragit till ett ökat intresse för etnisk mångfald i organisationen. Vidare läggs det mycket tid och energi på att i rekryteringen välkomna olikheter bland dem som söker.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectetnicitetsv
dc.subjectdiskrimineringsv
dc.subjectEtnisk mångfaldsv
dc.subjectorganisationsförändringsv
dc.subjectkultursv
dc.titleEn studie om etnisk mångfald inom Habilitering och Hälsasv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record