Show simple item record

dc.contributor.authorEriksson, Helenasv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:34:36Z
dc.date.available2010-10-04T07:34:36Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23667
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med den här studien har varit att få en ökad förståelse för hur man får en så optimal matematikundervisning som möjligt för en elevgrupp. Min förhoppning är även att det här arbetet ska kunna inspirera och bidra till en ökad kunskap hos andra lärare i ämnet. Jag har använt mig av frågeställningarna: Hur motverkar man matematiska svårigheter, vilka material som används, samt hur matematikundervisningen kan förbättras för att leda mig till svaret på min huvudfrågeställning: ’Hur skapar man en bra matematikundervisning’. För att ta reda på svaren på dessa frågeställningar har jag tagit del av tidigare forskning samt fört samtal med tre informanter. Observationer av dessa har till viss del även genomförts. Då jag endast haft tre informanter kan jag inte kunnat göra någon generalisering av resultaten, men mina informanter samt den tidigare forskningen har varit överrens om att planeringen av undervisningen är av avgörande betydelse. Utformningen av undervisningen är också någonting som belysts. För att förbereda eleverna och ge dem så bra förutsättningar som möjligt måste man ge dem variation. Ett viktigt material för att utveckla det abstrakta tänkandet är laborativt material, något som betonas både av samtliga informanter samt av tidigare forskning. Resurser, kompetens och storleken på elevgrupper är andra extremt viktiga faktorer som alla påverkar undervisningens kvalitet och som kommer att diskuteras i studien 1sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMatematiksv
dc.subjectmotivationsv
dc.subjectsärskilt stödsv
dc.subjectläromedel,sv
dc.titleHur skapar man en bra undervisning i matematik för en elevgrupp – som är anpassad till samtliga elever?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record