Show simple item record

dc.contributor.authorStorme, Henriettasv
dc.contributor.authorLindberg, Lise-Lottsv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:34:29Z
dc.date.available2010-10-04T07:34:29Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23661
dc.description.abstractSyfte: I det här arbetet studeras vilket lärande som synliggörs dels i portfolion och dels i pedagogers tankar kring portfolion som ett verktyg för att synliggöra barns lärande. Huvudfrågor: Vem avgör vad som ska finnas med i portfolion? Vilket lärande och vilken utveckling är synlig i portfolion? Vad har pedagoger för tankar kring lärande och portfolio? Metod: Metoden är av kvalitativ art och innefattar samtalsintervjuer samt textanalys av ett antal portfoliopärmar. Resultat: Resultatet visar att framförallt motoriskt och socialt lärande synliggörs i portfolion i förskolan. Barns skapande förmåga synliggörs genom teckningar. Vi har kunnat urskilja ett maktperspektiv när det gäller vad som väljs ut och vem som väljer ut innehållet i portfolion. Relevans för läraryrket: Genom att få en inblick i hur förskollärare ser på portfoliometodiken och vilket lärande som synliggörs kan pedagoger jämföra med sitt eget arbetssätt. Vi anser att det är viktigt i vår roll som pedagoger att få insikt i den makt vi besitter och bli medvetna om hur vi använder den. Vidare menar vi att det kan vara bra att se hur pedagoger tillsammans med barn kan använda portfolion som ett arbetsverktyg för att synliggöra barns lärandeprocesser. 1   sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectportfoliosv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectmaktsv
dc.subjectkonstruktionismsv
dc.subjectreflektsv
dc.titlePortfolio, lärande och makt – En studie om portfoliometodiken i förskolansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record