Show simple item record

dc.date.accessioned2010-10-04T07:33:44Z
dc.date.available2010-10-04T07:33:44Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23621
dc.description.abstractStudien avser att undersöka vilka kunskaper och färdigheter musiklärare värdesätter och prio- riterar i kursen Ensemble A på gymnasiets estetiska program. Undersökningen är baserad på hur musiklärare säger sig bedöma elevers prestationer i kursen Mu1201 och relatera dessa bedömningar till de nationella mål och kriterier som har fastställts för kursen. Studien syftar till att besvara vad lärare värdesätter och prioriterar gällande kursinnehållet i Ensemble A på gymnasial nivå och hur de bedömer utifrån dessa prioriteringar i relation till styrdokumenten. Jag använder mig av kvalitativ samtalsintervju som undersökningsmetod och begränsar mig till fem lärare som är verksamma på fyra gymnasieskolor i Stockholms län. Resultaten visar på att prioritering av kursinnehåll och bedömningstyper i relation till styrdokumenten visar sig vara olika mellan de olika respondenterna. Stora skillnader existerar mellan hur lärarna arbe- tar och vad de värdesätter i kursen och hur de sedan bedömer eleverna efter dessa priorite- ringar. Hur påverkas eleverna av dessa olikheter mellan olika lärare och skolor? Behövs det tydligare styrdokument för att utbildningen ska bli mer likvärdig över hela landet?sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMusiksv
dc.subjectSummativ och formativ bedömningsv
dc.subjectEnsemblespsv
dc.titleMusiklärares bedömningsgrunder - en studie av kurs Ensemble A inom ämnet musik på gymnasienivå.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record