Show simple item record

dc.contributor.authorUtterhall, Annikasv
dc.contributor.authorEdwardson, Jansv
dc.date.accessioned2010-10-04T07:33:33Z
dc.date.available2010-10-04T07:33:33Z
dc.date.issued2010sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23612
dc.description.abstractSammanfattning: Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad lärare utgår ifrån när de väljer hur de skall möblera bänkar och bord i klassrummet. Vi vill med detta synliggöra vilka grunder de baserar sitt beslut på och se hur detta förhåller sig till tidigare forskning och litteratur inom ämnesområdet. Vårt material består i huvudsak av intervjuer med lärare samt vetenskaplig litteratur och andra texter som vi anser är relevanta för vårt ämne. Vi har använt oss av samtalsintervjuer i undersökningen i syfte att ta reda på lärarnas egna tankar och utgångspunkter för möblering. I undersökningen framkom en mängd olika aspekter på vad lärare utgår ifrån och vi har i undersökningen visat på hur dessa på olika sätt relaterar till forskning och litteratur inom området. Vår förhoppning är att denna under- sökning bidrar till att öka medvetenhet och reflektion kring valet av klassrumsmöbleringen och att detta därmed kan resultera i positiva konsekvenser för elevernas lärandemiljö. Vi tror att genom att synliggöra olika aspekter och undersöka hur de relaterar till forskning bidrar till ökad medvetenhet och reflektionen vilket förhoppningsvis leder till bättre lärandemiljö för eleverna.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectKlassrumsmöbleringsv
dc.subjectundervisningsformsv
dc.subjectrad-sv
dc.subjectgruppsv
dc.titleValet av Klassrumsmöblering - Vad utgår lärarna ifrån?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record