Now showing items 1-1 of 1

    • HR-omvandling på lösa grunder 

      Bobeck, Gustav (2011-07-20)
      Syftet med denna uppsats är att kartlägga Dave Ulrichs teoretiska grund för kon-­‐ ceptet HR Transformation och pröva hållbarheten i den teoretiska grunden. Tidigare forskning har fokuserat på ...