Show simple item record

dc.contributor.authorSvensson, Christin
dc.date.accessioned2010-09-30T13:06:21Z
dc.date.available2010-09-30T13:06:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/23590
dc.description.abstractDenna studie genomfördes under 2009 som en väsentlig del i ett projekt vid en plastindustri i södra Sverige och syftade till att identifiera personer som har ett riskabelt bruk av alkohol samt att få dem att reflektera över sina vanor. Samtidigt önskade företaget påverka sina anställda till en sund livsstil. I studien ingick 41 personer, 28 män och 13 kvinnor. Två validerade frågeformulär användes i studien, Hälsoprofil respektive AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Det senare är särskilt framtaget för tidig identifiering av riskabel och förhöjd alkoholkonsumtion. Utöver detta togs blodprover för att analysera bl a CDT (kolhydratfattigt transferrin). Samtliga deltagare i studien undersöktes av läkare samt fick rådgivning i de fall AUDIT visade höga värden eller om andra riskfaktorer var för handen. Huvudfrågeställningen var att ta reda på hur stor andel av den undersökta gruppen som var ”riskbrukare”, definierat som AUDIT 8 eller högre för män respektive 6 eller högre för kvinnor. Antalet personer med sådant riskbruk uppgick till 7 stycken, vilket motsvarade 17 %. Av dessa hade endast en person förhöjt CDT-värde. Vidare undersöktes sambandet mellan AUDIT-värdet och olika riskfaktorer. Det fanns en mer eller mindre tydlig korrelation mellan AUDIT och exempelvis rökning, snusning, fysisk inaktivitet, alkoholkonsumtion, korttidsfrånvaro, ohälsa, symptom, medicinering, stress och ensamhet. Det fanns tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Beträffande rökning och alkoholkonsumtion fanns ett medelstarkt samband för kvinnor och nästan inget samband för män. För snusning gällde det omvända. Korttidsfrånvaro gentemot alkoholkonsumtion uppvisade ett svagt samband för kvinnor och ett medelstarkt samband för män. Faktorerna upplevda symptom, medicinering och stress gentemot alkoholkonsumtion uppvisade ett positivt samband för män och ett negativt samband för kvinnor.sv
dc.format.extent14 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Väst 2009sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleRiskabelt bruk av alkohol: Screening av riskbruksförekomst på plastindustrisv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationHVC i Ljungby ABsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record